Austrálie disponuje širokým výběrem různých sportů. Mezi populární soutěže a závody patří například Grand Prix nebo tenisové turnaje v rámci Melbourne Cup. Pokud jste sportovními fanoušky, neměli byste při vaší návštěvě Austrálie vynechat klasické australské sportovní hry, mezi které patří australský fotbal a kriket. Zápasy můžete sledovat například na stadionu MCG v Melbourne.

Kriket může na první pohled připomínat softball či baseball. Pravidla těchto sportů se však liší. Při výměně jednoho písmene, může dojít také k záměně slova na kroket, což je zcela jiná hra s jinými pravidly i vybavením. Sport nazývaný jako pólo vám může připomínat něco jako kriket na koních. Při tomto sportu proti sobě soupeří dva týmy na koních, jejichž cílem je dostat míč pomocí dlouhé pálky do branky soupeře.

Rozdíl kriket vs baseball

Kriket je oproti baseballu pomalejší a tišší. V každém sportu platí odlišná pravidla, cílem hry je něco jiného, přesto se můžete setkat při hře s podobnými pojmy. V obou těchto sportech se utkávají dvě družstva.

Kriket

 • 2 družstva proti sobě (1 družstvo má 11 hráčů)
 • Vnitřní hřiště má tvar obdélníku
 • Bodování podle přebíhání obdélníkového hřiště

kriket-hřiště

Baseball

 • 2 družstva proti sobě (1 družstvo má 9 hráčů)
 • Vnitřní pole má tvar čtverce
 • Bodování podle obíhání met v hřiště

baseball

Základní údaje o kriketu

Kriket je kolektivní hra hraná pálkami, která vznikla ve staré Anglii. Díky Commonwealthu se s tímto sportem setkáme i v zemích Asie a Pacifiku. Kriket v Austrálii a na Novém Zélandu je velmi oblíbený. Jednotlivé kriketové zápasy jsou nazývány jako “testy”. V profesionálním kriketu se setkáme se zápasy, které trvají nejméně 20 sad na každé straně. Testovací zápas se hraje na čtyři směny a trvá pět dní.

Hřiště a vybavení

 • Oválné hřiště, uprostřed je obdélníkový pruh
 • Kriketová pálka
 • Kriketový míček
 • 2 branky tvořené dřevěnými tyčkami, které mají na vrchu dvě dřívka
 • Volitelná ochranná výstroj pro pálkaře

kriket-hráči

Základní pravidla kriketu

 • V rámci tohoto sportu existují kriketové zákony, které specifikují pravidla hry po celém světě. Nejstarší zákon byl vypracován v roce 1744.
 • Mezi sebou soupeří dvě družstva. Vítězné družstvo je to, které má více bodů.
 • Rozdělení na směny – jeden tým je “na pálce” a druhý tým je “v poli”. Po skončení směny se družstva vymění. Směna končí tehdy, když dojde k vyautování deseti pálkařů.
 • V poli je vždy 11 hráčů z jednoho týmu + 2 pálkaři z druhého týmu, kteří jsou na pálce.
 • Družstvo, které je na pálce, se snaží získat co nejvíce bodů pomocí odpalů. Opačné družstvo se v tu samou chvíli snaží zamezit bodování soupeře a o vyautování pálkaře.
 • Na stranách obdélníkového pruhu jsou dřevěné branky, před kterými jsou bílé lajny, zobrazující prostor pro nadhazovače a pálkaře.
 • Na každé straně pruhu stojí jeden rozhodčí.
 • Nadhazovač z jednoho družstva se rozběhne a odhazuje míč na pálkaře druhého družstva na úrovni bílé čáry. Pokud dojde k přešlapu, nebo k tomu, že míč letí jinam než na pálkaře, tým pálkaře získává bod navíc. Míč se může v průběhu letu dotknout země v pruhu, dopadnout přímo na čáru nebo letět přímo do branky.
 • Pálkař chrání branku tak, že míč odpaluje. Pokud míč odpálí a nadhazovač z druhého týmu míč chytí, pálkař je vyautován. Když se odpálení podaří tak, že nedojde k chycení ze vzduchu, oba pálkaři ze stejného týmu získávají bod pro své družstvo tím, že běhají na konec druhé strany pruhu a pálkami se dotknou bílé čáry. Jeden běh znamená jeden bod. Pokud se protihráči zmocní míče a shodí dřívka z branky dříve, než se pálkaři dostanou za bílou čáru, pálkaři jsou vyautováni.
 • Pálkař může být vyautován tím, že spadne alespoň jedno dřívko z branky. Pokud se míček dotkne branky, ale dřívka nespadnou, nejedná se o aut.
 • Vyřazený pálkař je nahrazen jiným pálkařem ze stejného týmu.
 • Po šesti nadhozech se mění nadhazovač, který nadhazuje na opačnou branku.
 • Pokud pálkař odpálí míč za hranice hřiště, získává pro svůj tým šest bodů.
 • Pokud se míč před opuštěním hřiště dotkne země, hráč získává čtyři body pro své družstvo.

Mistrovství světa v kriketu

Mistrovství světa se odehrává každé čtyři roky a je považováno za třetí největší sportovní událost světa. Předchozí příčky tvoří letní olympijské hry a fotbalový šampionát. Mistrovství světa v kriketu probíhá ve čtyřech státech zároveň a účastní se ho 14 týmů.

Český kriket

V České republice je kriket méně známým sportem. I přesto na našem území existuje od roku 2005 Českomoravský kriketový svaz. Ten nabízí kriket pro děti i dospělé. V roce 2018 získal ocenění pro nejlepší rozvojový program pro děti v Evropě. S národním týmem dospělých se můžete setkat v mezinárodních zápasech.

Líbil se Ti článek?