Work and Holiday vízum do Austrálie (subclass 462)

Češi mohou získat Work and Holiday vízum do Austrálie od 1. března 2018. Několikaleté jednání mezi českou a australskou vládou mělo úspěšný závěr 19. října 2017, kdy bylo podepsané Memorandum o porozumění mezi ČR a Austrálií o Pilotním programu práce a dovolené pro mládež. 9. února 2018 pak Ministerstvo zahraničních věcí ČR informovalo na svých webových stránkách o konkrétním datu 1. března 2018 pro zahájení programu (tj. otevření kvóty pro Work and Holiday víza).

Program umožňuje Čechům od 18 do 30 let cestovat na pracovní dovolenou v délce až 12 měsíců (tj. pracovat a cestovat). Kvóta pro Českou republiku, tedy počet volných míst je stanoven na 500 účastníků ročně. Bohužel se nedozvíte přesný počet bývajících míst, ale lze dohledat údaj o dostupnosti volných míst. Kvóta se otevírá 1. července.

Co to pro vás znamená?

Od 1. března 2018 můžete za splnění níže uvedených podmínek žádat o Work and Holiday víza – roční pobyt v Austrálii s pracovním povolením.

Všechny níže uvedené informace jsem se snažil sepsat korektně a srozumitelně. Vycházel jsem z oficiálních zdrojů či vládních zdrojů, které mají většinou doporučující charakter. Pokud to bylo možné, snažil jsem se uvést i přímý odkaz, abyste si mohli informace snadno ověřit, případně mít nejaktuálnější informace o stavu. Webové stránky JakDoAustralie.cz nejsou oficiálním zdrojem. Provozuje je Martin Rosulek s pečlivostí a touhou pomoci dalším cestovatelům objevovat svět. Avšak i tak mohou být na webu nepřesnosti a informace nemusí být správné. Prosím pečlivě čtěte informace z oficiálních stránek.

Oficiální označení Work and Holiday víz je subclass 462. Pokud v článku použijeme pouze Work and Holiday, jedná se však vždy o subclass 462.

Co umožňuje program Work and Holiday?

S Work and Holiday vízem musíte vycestovat do Austrálie do jednoho roku od schválení žádosti.

S tímto druhem víz můžete pobývat v Austrálii v délce maximálně 12 měsíců. Lhůta začíná běžet vstupem na australské území. Během pobytu můžete vycestovat z Austrálie a vrátit se zpět. Dvanáct měsíců ale plyne bez ohledu, zda je trávíte v Austrálii či mimo.

Můžete legálně pracovat v Austrálii po celou dobu trvání víza Work and Holiday. Máte možnost pracovat na plný úvazek. Maximálně smíte pracovat 6 měsíců u jednoho zaměstavatele. Nejste omezeni v samotné činnosti práce. Práce v Austrálii by však měla být dočasná, protože hlavním cílem programu Work and Holiday je cestování a nikoli práce.

S Work and Holiday vízy můžete také studovat, avšak maximálně jen 4 měsíce, resp. 17 týdnů.

Držitelé Work and Holiday víza subclass 462 si mohou toto vízum prodloužit. Podmínkou pro takové prodloužení je práce na farmě, v zemědělství či chovatelství ryb anebo práce na severu Austrálie v turismu či pohostinství, a to minimálně 3 měsíce (88 dní). Následně můžete podat žádost o druhá Work and Holiday víza. Nově je možné si zažádat i o třetí rok Work and Holiday víz.

Work and Holiday vízum není Working holiday vízum

Pozor, nezaměňujte program Work and Holiday s programem Working Holiday. V současné době nejsou Working Holiday víza dostupné pro občany České republiky ani Slovenské republiky. Víza Work and Holiday se pro občany České republiky otevřely 1. března 2018 a o tomto typu víza je tato konkrétní stránka.

Kvóta pro Work and Holiday víza subclass 462

Kvóta byla stanovena pro Českou republiku na 500 míst ročně.

Kvóta pro Work and Holiday víza se otevírá 1. července.

Počet aktuálně dostupných míst a případné vyčerpání kvóty lze sledovat na oficiálních stránkách. V porovnání s ostatními evropskými státy jsme získali větší počet míst (např. Rakousko pouze 200 míst, Slovensko 200 míst). Pro zajímavost jen Španělsko obdrželo 1500 míst.

Výběr uchazečů bude probíhá na základě „first come, first serve“, tedy prvních 500 uchazečů, kteří budou mít žádost o Work and Holiday víza v pořádku, získají víza. Ostatní žádosti nebude imigrační dále zpracovávat.

Žádosti jsou posuzovány individuálně. Není přihlíženo na manželství, partnerství ani na skupinové odesílání příhlášek.

Podmínky pro Work and Holiday víza do Austrálie pro české uchazeče

 1. Být občanem České republiky.
 2. Věk v době podání žádosti mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně.
 3. Mít platný cestovní pas.
 4. Mít dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu svého pobytu v Austrálii (obvykle se dokládá částka 5 000 AUD).
 5. Mít zpáteční letenku anebo dostatečné finanční prostředky k jejímu zakoupení.
 6. Zaplatit poplatek za vízovou žádost (485 AUD).
 7. Předložit doklad o zdravotním pojištění.
 8. Splňovat zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území.
 9. Dosud se uchazeč neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené.
 10. Ovládat angličtinu na funkční úrovni (relevantní jazykové vzdělání, jazykový certifikát, občan anglicky mluvící země).
 11. Úspěšné dokončení alespoň dvou let terciálního vzdělávání (tj. vysokoškolské, vyšší odborné vč. konzervatoří).
 12. Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla terciální vzdělávání (šablona ke stažení zde).
 13. V době žádosti být mimo území Austrálie.

Zdroj: mzv.cz a HomeAffairs.com.au

Žádost o Work and Holiday vízum do Austrálie

Na oficiálních stránkách si přečtěte, jaké všechny dokumenty byste měli v žádosti o Work and Holiday víza doložit. Přehled jsme vytvořily systémem jednotlivých kroků, které by měl splnit každý žadatel z České republiky pro kladné zpracování žádosti.

Pokud má jeden dokument více než jednu stranu, uložte ho jako jeden soubor. Veškeré fotografie a dokumenty, které obsahují barvy, musí být odeslány v barevné podobě, nikoliv černobíle.

Veškeré dokumenty, které budete dokládat, musí být přeloženy do angličtiny. Dle oficiálního vyjádření není nutné provádět certifikované překlady (tj. např. notářsky ověřené), nicméně překlad musí být přesný.

„Any document in a language other than English should be accompanied by an English translation. Please note that the translation does not have to be certified, however it does need to be accurate.  This approach will assist in processing applications expeditiously.“

To však neznamená, že si překlad uděláte sami. Překlad do anglického jazyka musí být proveden akreditovaným překladatelem. Součástí dokumentu pak musí být také jméno, adresa, telefonní číslo a úroveň kvalifikace překladatele.

„Translations provided by non-NAATI accredited translators outside Australia should be endorsed by the translator with their full name, address, telephone number, and details of their qualifications and experience in the language being translated.“

Oficiální zdroj germany.embassy.gov.au

V případě, že dokládáte dokument, který je v jiném než anglickém jazyce, doložte i originál (např. v českém jazyce) a uložte do jednoho souboru.

Vytvoření účtu

Klikněte na tento odkaz, klikněte na ikonu „Create an ImmiAccount“ a vyplňte své osobní údaje. Poté stiskněte „New Application“ a vyberte druh víz, o který žádáte. V této žádosti rozklikněte „Work and Holiday Marker“ a poté zvolte „Work and Holiday visaa 462“.

Doložení dokumentů

1. Identifikační dokumenty

 • Platný cestovní pas – vaše fotografie, osobní údaje, údaje o vydání a expiraci pasu
 • Rodný list – pokud nemáte, přiložte dokument, který uvádí jména vašich rodičů

2. Vzdělání

Uchazeč o Work and Holiday víza musí doložit, že je držitelem vysokoškolského titulu nebo studentem vysoké školy, vyšší odborné školy či konzervatoře (tj. terciální vzdělávání), a to minimálně s vystudovanými 2 roky.

Doložte dopis z instituce vašeho terciálního vzdělávání. Pokud máte další dokumenty týkající se vašeho vzdělání (kvalifikace, certifikáty,..), přiložte je také.

3. Úroveň angličtiny

Doložte vaše anglické certifikáty, které NEjsou starší než 12 měsíců (CAE, PTE, IELTS, TOEFL iBT), potvrzení o plnohodnotném studiu v angličtině, či doložení vašeho občanství v anglicky mluvící zemi. Všechny možnosti týkající se doložení anglické úrovně najdete na oficiálních stránkách.

4. Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění by mělo být v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie – tj. mělo by pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky. Toto si předem ověřte před uzavření pojistné smlouvy. Srovnejte nabídku zdravotního pojištění od AXA s 50% slevou.

V případě, že odjíždíte z České republiky na více jak 6 měsíců, doporučujeme se odhlásit od české zdravotní pojišťovny.

5. Finance

Doložte výpis vašeho účtu (obvykle se dokládá částka 5 000 AUD). Finanční prostředky je vhodné mít na běžném účtu (nikoli spořícím), neboť ten reflektuje disponibilní prostředky. Pokud se nejedná o bankovní účet vedený na vaše jméno, je třeba abyste měli k danému účtu alespoň disponibilní práva. Vyžádejte si od své banky (často lze přímo z internetového bankovnictví) potvrzení o zůstatku na běžném účtu v anglickém jazyce v PDF a tento dokument přiložte do žádosti.

V případě že nemáte zakoupenou zpáteční letenku, je třeba dokázat navýšené finanční prostředky. O konkrétní částce oficiální zdroje nehovoří, doporučujeme však počítat s částkou přibližně 1000 AUD. Pokud máte již zakoupenou letenku, přiložte ji.

Zaplacení vízového poplatku

Vízový poplatek za žádost o Work and Holiday vízum činí 485 AUD (ověřte aktuální výši zde). Současně počítejte s poplatky za platbu online.

Ověřte si, zda vaše platební karta má povolené platby do zahraničí a zda nemáte nastavené malé limity pro platby. V případě, že platba nebude být moci realizována, vaše vízová žádost může být následně považována za neplatnou. Vízová žádost, která je podána, avšak není realizován vízový poplatek, negarantuje uchazeči místo v kvótě.

Jak a kam žádost o Work and Holiday víza odeslat?

Žádost o Work and Holiday vízum se vyřizují online.

Obvyklé vyřízení žádosti obvykle trvá 24-35 dní.

Oficiální kanál pro vaše dotazy

V případě, že máte dotazy, ať už před podání vízové žádosti, tak po podání, oficiální kanál pro podporu najdete na Europe Service Centre. Zde dohledáte i telefonní čísla. Rozhovor však neprobíhá v českém jazyce, ale anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky, dle vašich preferencí.

Dříve než se budete e-mailově nebo telefonicky obracet na podporu, doporučuji přečíst pečlivě FAQ – Nejčastější dotazy a odpovědi.

Pilotní program Work and Holiday

Češi mohou využít Work and Holiday víza do Austrálie v rámci výše uvedených podmínek Pilotního programu po dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování rozhodnou, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené (Work and Holiday subclass 462) prodloužen.

V roce 2020 byl program Work and Holiday do Austrálie pro české občany prodloužen.

Novinky v programu Work and Holiday

Zájemcům posíláme tipy, rady, doporučení a zkušenosti s procesem žádosti o víza Work and Holiday do Austrálie. Přihlaste se také, neunikne vám žádná novinka. Získejte informační náskok!

[convertkit form=5038054]

E-mail Ti posílá Martin. Stejně jako Ty, nemá rád spam a ani neposílá ho. Vždy máš možnost se odhlásit z doběru e-mailů.