Work and Holiday vízum do Austrálie (subclass 462)

Žádost o Work and Holiday víza do Austrálie

Work and Holiday vízum do Austrálie umožňuje mladým lidem pobývat v Austrálii až 12 měsíců s možností legálně pracovat. Češi se ho můžou účastnit pokud splní podmínky žádosti, vyplnění a odeslání zvládnete snadno i bez agentury. Podívejte se na přehledný návod, jak získat Work and Holiday víza a vyražte do Austrálie za prací.

Co je Work and Holiday program

Program Work and Holiday v Austrálii umožňuje Čechům od 18 do 30 let cestovat na pracovní dovolenou v délce až 12 měsíců (tj. pracovat a cestovat). Kvóta pro Českou republiku, tedy počet volných míst je stanoven na 500 účastníků ročně.

Novinky a historie

Češi mohou získat Work and Holiday vízum do Austrálie od 1. března 2018.

Několikaleté jednání mezi českou a australskou vládou mělo úspěšný závěr 19. října 2017, kdy bylo podepsané Memorandum o porozumění mezi ČR a Austrálií o Pilotním programu práce a dovolené pro mládež. 9. února 2018 pak Ministerstvo zahraničních věcí ČR informovalo na svých webových stránkách o konkrétním datu 1. března 2018 pro zahájení programu (tj. otevření kvóty pro Work and Holiday víza).

Byl tak spuštěn Pilotní program Work and Holiday pro Českou republiku na dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování měly rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené (Work and Holiday subclass 462) prodloužen. V roce 2020 byl program Work and Holiday do Austrálie pro české občany prodloužen.

V roce 2024 můžete za splnění níže uvedených podmínek žádat o Work and Holiday víza – roční pobyt v Austrálii s pracovním povolením.

Všechny níže uvedené informace jsem se snažil sepsat korektně a srozumitelně. Vycházel jsem z oficiálních zdrojů či vládních zdrojů, které mají většinou doporučující charakter. Pokud to bylo možné, snažil jsem se uvést i přímý odkaz, abyste si mohli informace snadno ověřit, případně mít nejaktuálnější informace o stavu. Webové stránky JakDoAustralie.cz nejsou oficiálním zdrojem. Provozuje je Martin Rosulek s pečlivostí a touhou pomoci dalším cestovatelům objevovat svět. Avšak i tak mohou být na webu nepřesnosti a informace nemusí být správné. Prosím pečlivě čtěte informace z oficiálních stránek.

Oficiální označení Work and Holiday víz je subclass 462. Pokud v článku použijeme pouze Work and Holiday, jedná se však vždy o subclass 462.

Rozdíl mezi Work and Holiday a Working holiday

Pozor, nezaměňujte program Work and Holiday (subclass 462) s programem Working Holiday (subclass 417).

Working Holiday víza nejsou aktuálně dostupné pro občany České republiky ani Slovenska.

Víza Work and Holiday se pro občany České republiky otevřely 1. března 2018 a o tomto typu víza a programu je tato konkrétní stránka.

Jak funguje Work and Holiday

Work and Holiday víza (subclass 462) vám umožňuje pobývat v Austrálii v délce maximálně 12 měsíců. Lhůta začíná běžet vstupem na australské území. Během pobytu můžete vycestovat z Austrálie a vrátit se zpět. Dvanáct měsíců ale plyne bez ohledu, zda je trávíte v Austrálii či mimo.

Můžete legálně pracovat v Austrálii po celou dobu trvání víza Work and Holiday. Máte možnost pracovat na plný úvazek. Maximálně smíte pracovat 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele. Nejste omezeni v samotné činnosti práce. Práce v Austrálii by však měla být dočasná, protože hlavním cílem programu Work and Holiday je cestování a nikoli práce.

S Work and Holiday vízy můžete také studovat, avšak maximálně jen 4 měsíce, resp. 17 týdnů.

S Work and Holiday vízem musíte vycestovat do Austrálie do jednoho roku od schválení žádosti.

Prodloužení Work and Holiday

Work and Holiday víza můžete prodloužit a získat druhá Work and Holiday víza a následně i třetí Work and Holiday víza.

Podmínkou pro takové prodloužení je:

 • práce na farmě,
 • v zemědělství či chovatelství ryb,
 • anebo práce na severu Austrálie v turismu či pohostinství,

a to minimálně 3 měsíce (88 dní).

Následně můžete podat žádost o druhá Work and Holiday víza.

O třetí Work and Holiday víza můžete žádat, pokud během 12 měsíců druhých Work and Holiday víz strávíte minimálně 6 měsíců prací s podmínkami viz výše.

Prodlužovat můžete ihned, tedy navázat na váš aktuální pobyt v Austrálii anebo si nechat prodloužení na pozdější roky, vždy však musíte splňovat při podávání žádosti věkovou podmínky (30 let max). Věkovou podmínku prověřte, tato informace není 100%.

Žádat o prodloužení můžete i na území Austrálie.

Žádost o druhý Work and Holiday nebo třetí je mnohem více náročnější na vyplňování formulářů a dokládání informací a dokumentů. Připravte se, že budete dokládat výplatní pásky, výpisy z bankovního účtu, vyplňovat informace o vaší činnosti v práci, atp.

Díky Work and Holiday tak můžete zůstat v Austrálii pracovat a cestovat celkem 3 roky.

Kvóta pro Work and Holiday víza subclass 462

Kvóta byla stanovena pro Českou republiku na 500 míst ročně.

Kvóta byla stanovena pro Slovensko na 1000 míst ročně.

Kvóta pro Work and Holiday víza se celosvětově otevírá 1. července.

Počet aktuálně dostupných míst a případné vyčerpání kvóty lze sledovat na oficiálních stránkách (bohužel čísla se neaktualizují, ale je vidět, že kvóta pro ČR je otevřená).

Výběr uchazečů bude probíhá na základě „first come, first serve“, tedy prvních 500 uchazečů, kteří budou mít žádost o Work and Holiday víza v pořádku, získají víza. Ostatní žádosti nebude imigrační dále zpracovávat.

Žádosti jsou posuzovány individuálně. Není přihlíženo na manželství, partnerství ani na skupinové odesílání přihlášek.

Postup jak žádat o Work and Holiday víza

Podívejte se na video, ve kterém Míša sdílí své zkušenosti s žádostí o Work and Holiday víza do Austrálie, jaké podmínky musíte splnit a jaké dokumenty doložit. Jaký je vízový poplatek a jak dlouho celý proces trvá?

Míša žádala o WH v létě 2023, zkušenost to je tedy velmi aktuální.

CHCI NA WORK AND HOLIDAY

Podmínky pro Work and Holiday víza do Austrálie

Podmínky pro uchazeče z České republiky, kteří chtějí žádat o Work and Holiday víza do Austrálie.

Základní podmínky

 1. Být občanem České republiky.
 2. Věk v době podání žádosti mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně.
 3. Mít platný cestovní pas.

Další hlavní podmínky

 1. Mít dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu svého pobytu v Austrálii (obvykle se dokládá částka 5 000 AUD).
 2. Mít zpáteční letenku anebo dostatečné finanční prostředky k jejímu zakoupení.
 3. Zaplatit poplatek za vízovou žádost (635 AUD).
 4. Předložit doklad o zdravotním pojištění.
 5. Splňovat zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území.
 6. Dosud se uchazeč neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené.
 7. Ovládat angličtinu na funkční úrovni (relevantní jazykové vzdělání, jazykový certifikát, občan anglicky mluvící země).
 8. Úspěšné dokončení alespoň dvou let terciálního vzdělávání (tj. vysokoškolské, vyšší odborné vč. konzervatoří, není nutný titul).
 9. Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla terciální vzdělávání (šablona ke stažení zde).
 10. V době žádosti být mimo území Austrálie.

Mezi další podmínky patří:

 • Nebýt doprovázený závislými osobami (tj. např. dětmi, manželkou/manželem, tedy každý musí mít vlastní víza pro sebe).
 • Nemít žádné dluhy vůči Austrálii.

Pokud vám v minulosti byla zamítnutá nějaká víza, může to mít vliv na posouzení vaší Work and Holiday žádosti.

Občané, kteří mohou žádat o Work and Holiday vízum (subclass 462)

Argentina, Rakousko, Brazílie, Chile, Čínská lidová republika, Česká republika, Ekvádor, Řecko, Maďarsko, Indonésie, Izrael, Lucembursko, Malajsie, Mongolsko, Papua Nová Guinea, Peru, Polsko, Portugalsko, San Marino, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Uruguay, Spojené státy americké, Vietnam.

Zdroj: mzv.cz a HomeAffairs.com.au

Žádost o Work and Holiday vízum do Austrálie

Na oficiálních stránkách si přečtěte, jaké všechny dokumenty byste měli v žádosti o Work and Holiday víza doložit.

Přehledně jsme vytvořily systémem jednotlivých kroků, které by měl splnit každý žadatel z České republiky pro kladné zpracování žádosti. Podívejte se na kompletní postup krok za krokem, jak vyplnit žádost o Work and Holiday vízum.

Pokud má jeden dokument více než jednu stranu, uložte ho jako jeden soubor. Veškeré fotografie a dokumenty, které obsahují barvy, musí být odeslány v barevné podobě, nikoliv černobíle.

Veškeré dokumenty, které budete dokládat, musí být přeloženy do angličtiny. Dle oficiálního vyjádření není nutné provádět certifikované překlady (tj. např. notářsky ověřené), nicméně překlad musí být přesný.

„Any document in a language other than English should be accompanied by an English translation. Please note that the translation does not have to be certified, however it does need to be accurate. This approach will assist in processing applications expeditiously.“

To však neznamená, že si překlad uděláte sami. Překlad do anglického jazyka musí být proveden akreditovaným překladatelem. Součástí dokumentu pak musí být také jméno, adresa, telefonní číslo a úroveň kvalifikace překladatele.

„Translations provided by non-NAATI accredited translators outside Australia should be endorsed by the translator with their full name, address, telephone number, and details of their qualifications and experience in the language being translated.“ Oficiální zdroj germany.embassy.gov.au

V případě, že dokládáte dokument, který je v jiném než anglickém jazyce, doložte i originál (např. v českém jazyce) a uložte do jednoho souboru.

1. Vytvoření účtu

vytvoření účtu při žádosti o Work and Holiday víza do Austrálie
Vytvoření účtu při žádosti o Work and Holiday víza do Austrálie

Klikněte na tento odkaz, klikněte na ikonu „Create an ImmiAccount“ a vyplňte své osobní údaje.

U kolonky What type of online services do you need? nechte zaškrtnuto Individual.

Vyplňte Family name (příjemní), Given names (jméno), Phone (telefonní číslo) a Email address (vaši emailovou adresu).

A stiskněte Continue.

Work and Holiday žádost do Austrálie, Krok 3
Work and Holiday žádost do Austrálie, Krok 3

Vyplňte hesla a bezpečnostní otázky a odpovědi, které slouží pro vaše ověřování a případné získání zapomenutého hesla.

Zaškrtněte Terms and Conditions (Podmínky používání) a také Security check (potvrzujete, že nejste robot).

Pokračujte stisknutím tlačítka Submit.

Vytvoříte si svůj profil, ImmiAccount.

Poté stiskněte „New Application“ a vyberte druh víz, o který žádáte. V této žádosti rozklikněte „Work and Holiday Marker“ a poté zvolte „Work and Holiday visaa 462“.

2. Doložení dokumentů

Identifikační dokumenty

 • Platný cestovní pas – vaše fotografie, osobní údaje, údaje o vydání a expiraci pasu
 • Rodný list – pokud nemáte, přiložte dokument, který uvádí jména vašich rodičů

Vzdělání

Work and Holiday žádost, Vzdělání
Work and Holiday žádost, Vzdělání

Uchazeč o Work and Holiday víza musí doložit, že je držitelem vysokoškolského titulu nebo studentem vysoké školy, vyšší odborné školy či konzervatoře (tj. terciální vzdělávání), a to minimálně s vystudovanými 2 roky. Doložit ukončené studium či titul není nutné.

Diskuze, zda stačí studium VOŠ pro žádost na Work and Holiday do Austrálie
Diskuze, zda stačí studium VOŠ pro žádost na Work and Holiday do Austrálie

Velké diskuze jsou ohledně české vyšší odborné školy, zda se jedná o terciální vzdělání a zda dostačuje pro získání Work and Holiday. Některé komentáře říkají, že nestačí, ale našli jsme i konkrétní uchazeče, kteří s dokončenou VOŠ zažádali a úspěšně dostali víza Work and Holiday v roce 2023.

Doložte dopis z instituce vašeho terciálního vzdělávání. Pokud máte další dokumenty týkající se vašeho vzdělání (kvalifikace, certifikáty,..), přiložte je také.

Někdo přikládá také Europass a to z důvodu, že je tam anglicky vysvětlena úroveň terciálního vzdělání v České republice (Tertiary Education).

Úroveň angličtiny

Doložte vaše anglické certifikáty, které NEjsou starší než 12 měsíců (CAE, PTE, IELTS, TOEFL iBT), potvrzení o plnohodnotném studiu v angličtině, či doložení vašeho občanství v anglicky mluvící zemi.

 • IELTS: alespoň 4.5 bodů (IELTS stačí General, netřeba Academics)
 • TOEFL: alespoň 32 bodů
 • PTE Academics: alespoň 30 bodů
 • CAE: alespoň 147 bodů

Všechny možnosti týkající se doložení anglické úrovně najdete na oficiálních stránkách.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění by mělo být v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie – tj. mělo by pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky. Toto si předem ověřte před uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění může být kontrolováno také při imigrační kontrole při vstupu do země. Dle zkušeností Čechů dokument pojištění imigrační úředníci většinou nepožadují. Na druhou stranu mít uzavřené cestovní pojištění před cestou do Austrálie by mělo rozhodně patřit k nutnému pro každého cestovatele i dobrodruha.

Pojištění můžete sjednat online a to i ve chvíli, kdy nejste v České republice. V případě ročního pojištění se ceny pohybují okolo 10 až 13 tisíc korun.

V případě, že odjíždíte z České republiky na více jak 6 měsíců, doporučujeme se odhlásit od české zdravotní pojišťovny.

Finance

Doložte výpis vašeho účtu (obvykle se dokládá částka 5 000 AUD, tj. cca 73 tisíc Kč).

Finanční prostředky je vhodné mít na běžném účtu (nikoli spořícím), neboť ten reflektuje disponibilní prostředky. Pokud se nejedná o bankovní účet vedený na vaše jméno, je třeba abyste měli k danému účtu alespoň disponibilní práva. Vyžádejte si od své banky (často lze přímo z internetového bankovnictví) potvrzení o zůstatku na běžném účtu v anglickém jazyce v PDF a tento dokument přiložte do žádosti.

V případě že nemáte zakoupenou zpáteční letenku, je třeba dokázat navýšené finanční prostředky. O konkrétní částce oficiální zdroje nehovoří, doporučujeme však počítat s částkou přibližně 1000 AUD. Pokud máte již zakoupenou letenku, přiložte ji.

3. Zaplacení vízového poplatku

Vízový poplatek za žádost o Work and Holiday vízum činí 635 AUD (ověřte aktuální výši zde). Současně počítejte s poplatky za platbu online, v případě platby kartou Visa nebo Mastercard se jedná o 1,40% (zdroj).

Neplaťte zbytečně českými korunami z české banky, které vám směnu CZK na australský dolar udělají s pozměněným kurzem. Raději využijte Revolut nebo Wise a převod bude s transparentními poplatky a se středovým kurzem.

Ověřte si, zda vaše platební karta má povolené platby do zahraničí a zda nemáte nastavené malé limity pro platby. V případě, že platba nebude být moci realizována, vaše vízová žádost může být následně považována za neplatnou. Vízová žádost, která je podána, avšak není realizován vízový poplatek, negarantuje uchazeči místo v kvótě.

Jak a kam žádost o Work and Holiday víza odeslat?

Žádost o Work and Holiday vízum se podává pouze online.

Dřívější papírové dokumenty a žádosti nejsou akceptovány. Vše je vyřizováno online a elektronicky.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

 • 25% žádostí je vyřízeno během 14 dní
 • 50% žádostí je vyřízeno během 27 dní
 • 75% žádostí je vyřízeno během 51 dní
 • 90% žádostí je vyřízeno během 70 dní

Oficiální kanál pro vaše dotazy

V případě, že máte dotazy, ať už před podání vízové žádosti, tak po podání, oficiální kanál pro podporu najdete na Europe Service Centre. Zde dohledáte i telefonní čísla. Rozhovor však neprobíhá v českém jazyce, ale anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky, dle vašich preferencí.

Dříve než se budete e-mailově nebo telefonicky obracet na podporu, doporučujeme přečíst pečlivě FAQ – Nejčastější dotazy a odpovědi.

Nejčastější otázky a odpovědi

Časté otázky, na které se ptáte a hledáte odpovědi.

Kolik Čechů se hlásí na Work and Holiday do Austrálie

Dle zkušenosti z posledních let, zejména po Covid-19 a roce 2020, není kvóta naplněna během celého roku. Čechů žádajících o Work and Holiday do Austrálie tedy není více jak 500. Aktuálně to tedy vypadá, že můžete žádat kdykoli během roku a snad ani nemusíte spěchat.

Jak se počítá maximální věk pro žádost Work and Holiday?

V den podání žádosti vám musí být maximálně 30 let, tedy podat žádost musíte před svými 31. narozeninami. Ke schválení žádosti může dojít už ve věku 31 let.

Je potřeba při žádosti o Work and Holiday (462) vyplňovat dokument s názvem „Appointment or withdrawal of an authorised recipient (Form 956A)?

Pokud není označen červenou hvezdičkou anebo jinak jako povinný (required), pak vyplňovat nemusíte. Zřejmě se jedná o případy, kdy chcete ustanovit někoho, kdo bude jednat vaším jménem v žádosti.

Zájemci o Work and Holiday do Austrálie

Přihlaste se k odběru užitečných a návodových e-mailů, díky kterým získáte praktické rady, jak získat pracovní povolení v Austrálii, vyplnit žádost Work and Holiday víz a najít rychle bydlení i práci v Austrálii po příletu.

CHCI ZDARMA NÁVODY NA WORK AND HOLIDAY