Partnerské vízum do Austrálie

Partnerská víza do Austrálie jsou zajímavou možností pro páry, jak vyrazit do Austrálie a získat pracovní povolení. Partnerské vízum je podruhem studentského víza, nazvývá se také dependantské vízum. Hlavní uchazeč musí v Austrálii studovat, má pracovní povolení na 20 hodin týdně a partner získává víza s pracovním povolením také 20 hodin týdně, studovat však nemusí. Pokud chcete získat partnerská víza, je třeba splnit hned několik náležitostí.

Náležitosti partnerských víz

 • Partneři musí být manželé či musí být v dlouhodobém partnerském vztahu
 • Partneři mají společné povinné zdravotní pojištění tzv. Couple / Family Cover
 • Hlavní uchazeč dokládá finanční krytí za sebe i partnera

Studium a práce při partnerském vízu

Studovat musí pouze hlavní uchazeč. Partner má povoleno studovat maximálně 12 týdnů. Studovat ale nemusí vůbec. Pokud chce studovat déle, je nutné zažádat o studentská víza.

Hlavní uchazeč může pracovat 40 hodin během 2 týdnů při škole a v průběhu prázdnin smí pracovat neomezeně.

Partner může pracovat 40 hodin během 2 týdnů s jedinou výjimkou. Pokud partner studuje postgraduální studium (Master nebo PhD), může partner (dependant) pracovat neomezeně.

Poplatky za partnerská víza

 • 550 AUD za hlavního žadatele, od 1.7. 2017 560 AUD
 • 410 AUD za partnera, od 1.7. 2017 420 AUD
 • 135 AUD za dítě, od 1.7. 2017 140 AUD

Poplatky za partnerské vízum se platí na australské ambasádě.

Jak lze prokázat dlouhodobý vztah partnerů?

Australská ambasáda rozlišuje partnerský vztah a vztah přítel a přítelkyně. Partneři (vztah de facto relationship) spolu prokazatelně žijí minimálně 12 měsíců na stejné adrese a sdílí spolu veškeré náklady na chod domácnosti.

Pokud nejste manželé, dlouhodobý partnerský vztah se nejčastěji prokazuje pomocí:

 • dokladu o sdílení společné domácnosti (trvalý pobyt) minimálně po dobu jednoho roku
 • společným bankovním účtem
 • deklarací o vztahu od rodičů partnerů

Pokud jste manželé, je třeba doložit oddací list. Tento dokument je potřeba mít přeložený do angličtiny oficiálním překladatelem (úředně ověřený překlad).

Doporučuje se přikládat další dokumenty, které potvrzují společnou domácnost, např. kopie občanských průkazů se stejnou adresou, telefonní účty, účty za elektřinu, společnou rezervaci letenek (jiých než do Austrálie), atp.

Finanční krytí pro uchazeče o partnerská víza

Čeští občané jsou při žádosti o partnerské vízum povinni prokázat, že mají dostatek finančních prostředků, tzv. finanční krytí. Australská ambasáda a imigrační vyžadují, aby zahraniční studenti byli schopni pokrýt své náklady na život v Austrálii během svého pobytu.

Pro finanční krytí v rámci studentských i partnerských víz platí:

 1. Musíte mít okamžitý přístup k prokazovaným penězům (nesmí se jednat např. o stavební spoření). Pokud budete prokazovat finanční krytí z bankovního účtu, musíte k němu mít plný a okamžitý přístup.
 2. Prokazujete finanční krytí maximálně na 1 rok v Austrálii.
 3. Australská ambasáda může žádat o doložení dalších dokumentů prokazující vaše finanční zajištění.

Australská ambasáda může posuzovat také další faktory v rámci finančního krytí při žádost o partnerská víza. Jedná se zejména o:

 1. Imigrační historie uchazeče v rámci financí, studia a práce (v Austrálii a zemích, se kterými má Austrálie dohodu)
 2. Použitý doložený zdroj příjmu finančního krytí žadatele

Jak zažádat o partnerská víza do Austrálie?

Žádost se podává online na australskou ambasádu. Je třeba vyplnit ambasádní formulář, kde se uvedou údaje obou partnerů. Hlavní uchazeč navíc vyplňuje také formulář Nomination of student dependants (Form 919 ke stažení).