Podnikání v Austrálii

V Austrálii lze podnikat mnohem snadněji než v České republice, tedy minimálně co se týče administrativního založení a rozjezdu. Výhodou je, že podnikání v Austrálii využívají k přivýdělku mnozí zahraniční studenti, a to naprosto legální formou.

Jak začít podnikat v Austrálii

První krok k legálnímu podnikání v Austrálii musí vést ke získání ABN čísla (Australian Business Number). Jedná se o obdobu jako v České republice čísla IČ pro živnostenské podnikání. Za vyřízení ABN čísla pro podnikání ale v Austrálii nic neplatíte, žádný poplatek s registrací podnikatele není spojen.

Pro velký počet činností není nutné dokládat jakoukoli kvalifikaci (např. IT, elektrika, řemesla,…).

ABN číslo si mohou vyřídit i zahraniční studenti, tedy podnikat můžete i se studentským vízem.

Jak si vyřídit ABN číslo k podnikání

ABN číslo se zobrazí ihned po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře a ten samý den můžete začít podnikat. O několik dnů později vám podnikatelské číslo ABN přijde také poštou.

Přestože je žádost o přidělení ABN čísla zdarma a probíhá online, vyplnění formuláře je o trochu složitější. Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás a rádi vám doporučíme další postup.

Povinnosti podnikatelů v Austrálii

Podnikání probíhá podobně jako v České republice, obvykle vystavujete faktury za odvedenou práci a na konci finančního roku (ten je stanoven na červen) budete podávat daňové přiznání.

Při podání daňového přiznání si můžete odečíst nákladové položky od základu daně, např. notebook, tarif pro mobilní data na telefon, atp.

Daňové přiznání se doporučuje podávat skrze daňového poradce, vyplnění je přece jenom složitější v porovnání s českým daňovým přiznáním živnostníků.

Výhody podnikání v Austrálii

 • Podnikat mohou v Austrálii i zahraniční studenti.
 • Vyřízení formalit vč. ABN čísla není obtížné.
 • Finanční odměna v podnikání je obvykle vyšší oproti zaměstnání (zejména pro cizince v Austrálii). Pracujete za kontrakt, nikoli za hodinovou sazbu.
 • Podnikatelé v Austrálii nejsou povinni odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění jako tomu je v České republice.

Nevýhody podnikání

 • Administrativa s vystavováním faktur a účtenek.
 • Zpracování daňového přiznání od specialisty vyjde na cca 125 – 500 AUD, dle složitosti.
 • Na konci roku platíte jednorázovou daň z příjmu, je potřeba mít finanční rezervu.
 • Pro práci si musíte obstarat vlastní vybavení, které nikdo nesponzoruje.

Kdo nejčastěji podniká s ABN

Podnikání nabízí často mnohem lepší finanční ohodnocení než tradiční zaměstnání. Mnoho podnikatelů v Austrálii působí v oborech jako je IT, řemeslnictví (opraváři, malíři, stavaři), poradenství, ale i architektura a doprava.

Užitečné odkazy k podnikání v Austrálii

 • ABN Lookup – Australian Business Register (ABR): www.abr.business.gov.au
 • Australian Securities & Investment Commission: www.asic.gov.au
 • The Australian Stock Exchange: www.asx.com.au
 • The Foreign Investment Review Board: www.firb.gov.au
 • Gateway to Government Information and Services: www.business.gov.au

Možnosti podnikání v Austrálii

Že nemáte nápady, s čím byste mohli začít podnikat v Austrálii. Mrkněte na krátké video a inspirujte se!

https://www.youtube.com/watch?v=iO_Ns1xkXyU