CAE (Certificate in Advanced English) je zkouška, která dokládá vaší úroveň angličtiny. Pokud uvažujete o této zkoušce, vaše úroveň angličtiny by momentálně měla být na vysoké úrovni. Cílem této zkoušky je obdržet certifikát potvrzující, že vaše jazyková vybavenost dosáhla jazykové úrovně C1. To znamená, že rozumíte různým druhům textům a konverzacím, nedělá vám problém se okamžitě vyjádřit a jste schopni komunikovat v anglickém jazyce.

Jak probíhá CAE zkouška

Celková zkouška CAE trvá zhruba 4 hodiny a většinou se rozkládá do dvou dnů. V jeden den se koná zkouška ústní a v jiný den se koná zkouška písemná. Přesné datumy a rozložení celé zkoušky si stanoví samotná zkoušková centra, ve kterých se na test zapíšete.

Jazyková zkouška CAE se skládá z pěti částí (z toho dvě jsou časově propojené), které se dále dělí na jednotlivé úkoly.

 1. Čtení (Reading)

Tato část trvá 1,5 hodiny a je časově spojena s “Use of English”. Obě tyto části tedy musíte stihnout v tomto časovém intervalu.

 1. Použití angličtiny (Use of English)

Tato část trvá 1,5 hodiny a je časově spojena se čtením. Obě tyto části tedy musíte stihnout v tomto časovém intervalu.

 1. Psaní (Writing): 1,5 hodiny
 2. Poslech (Listening): 40 minut
 3. Mluvení (Speaking): 15 minut

Velkým kladem této zkoušky je to, že každá část je hodnocená zvlášť. Nemusíte se tedy hroutit z toho, že nerozumíte psanému textu, nebo, že zkrátka dokonale nerozumíte poslechu. Důležité je průměrné hodnocení, které musí dosáhnout hodnoty 180 bodů. Může se tedy stát, že z poslechové části obdržíte 170 bodů a v části týkající se psaní obdržíte 190 bodů. Při průměru byste dosáhli bodové hranice a certifikát s úrovní C1 byste tedy obdrželi.

Ukázky jednotlivých částí a podrobnější popis testu naleznete zde.

Pro splnění testu a získání certifikátu s úrovní C1 musíte přesáhnout hranici 180 bodů. Pokud získáte:

0 – 159 bodů: zkoušku jste nesplnili

160 – 179 bodů: zkoušku jste nesplnili, ALE i tak vám přijde certifikát potvrzující, že vaše jazyková vybavenost je na úrovni B2

180 – 199 bodů: zkoušku jste splnili, přijde vám certifikát potvrzující vaší C1 úroveň, hodnocení je rozlišené na známky C,B dle dosažených bodů, ty ale nehrají příliš velkou roli, zásadní je, že jste dosáhli úrovně C1

200 – 210 bodů: zkoušku jste splnili, vaše angličtina dosáhla úrovně C2

FCE, CPE zkouška

Pokud vám připadá CAE zkouška příliš obtížná či naopak lehká, jsou tu pro vás jiné varianty, které v rámci Cambridge testů můžete absolvovat:

 • FCE neboli B2 First (First Certificate in English) zkouška na úrovni B2.
 • CPE neboli C2 Proficiency  (Cambridge Certificate of Proficiency in English) zkouška na úrovni C2.

Uplatnění certifikátu a výhody CAE

Vykonání zkoušky CAE je skvělým předpokladem pro studium či zaměstnání v zahraničí. Doložení certifikátu vám může pomoci ve školách či zaměstnáních v ČR.

Certifikát má celoživotní trvání, což je jeho hlavní výhodou oproti ostatním jazykovým zkouškám (napřiklad certifikát IELTS má trvání 2 roky).

Jak se připravit na CAE

Přípravu na zkoušku byste rozhodně neměli podceňovat. Nějaký čas potrvá, než si zvyknete na strukturu testu a na nepříliš dlouhé časové intervaly, ve kterých musíte zadané úkoly splnit.

Vaše studium by mělo být pravidelné. Na závěrečný test CAE se rozhodně nestihnete připravit za víkend. Na kurz se můžete připravit samostudiem nebo navštěvováním přípravného kurzu.

Samostudium či vedený přípravný kurz?

To, jak budete v přípravě na test postupovat záleží na vás. V dnešní době naleznete velké množství materiálů jak ve specializovaných knihkupectvích, větších knihovnách, nebo na internetu. Všechny tyto materiály můžete použít ke svému samostudiu. Pokud zvolíte formu samostudia, připravte si studijní plán a snažte se vyvarovat rušícím elementům jako například zvonícímu telefonu, pípající pračce, nebo hlučným rozhovorů vašich sousedů.

Přípravné kurzy na zkoušku CAE

Abychom se těmto rušícím elementům vyhnuli, je tu pro nás další možnost – přípravné kurzy. Ty probíhají často v jazykových školách či jiných specializovaných učebnách. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají zkušenosti a navedou vás k úspěšnému získání certifikátu CAE.

Přípravné kurzy jsou placené. Cena kurzu záleží na době studia a místě konání. Například Exam Express v Praze nabízí kurzy trvající třináct týdnů. Kurzy se konají dvakrát týdně po dobu 90-ti minut. Cena tohoto kurzu je 12 100 Kč. V nedalekých Pardubicích je možnost intenzivních kurzů, které trvají pět dnů (45 hodin) a stojí 4 250 Kč.

Zkoušková centra CAE

V České Republice se také nachází 22 zkouškových center. Ty se nachází ve dvanácti různých městech ve kterých lze zkoušku absolvovat.

 • Brno
 • České Budějovice
 • Frýdek – Místek
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Olomouc
 • Opava
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Zlín

Závěrečná zkouška se koná přibližně jednou za měsíc – záleží na zkouškových centrech a jejich přesných termínech.

Kolik stojí CAE

Cena zkoušky CAE se pohybuje mezi 4 000 – 5 000 Kč. Cena se odvíjí podle lokality a toho, zda je dané centrum partnerskou školou či nikoliv.

Na zkoušku bychom měli jít dostatečně připraveni. Zkoušku platíme před jejím konáním. Za případný neúspěch se peníze nevracejí.

Tipy a doporučení na přípravu

 • Nesnaž se učit pouhým memorováním. Zjisti, jak zlepšit úroveň angličtiny hravě.
 • Na přípravu si nech dostatek času, aby ses seznámil s jednotlivými úlohami testu.
 • Studuj pravidelně.
 • Studuj všechny oblasti testu (reading, use of English, listening, writing, speaking).
 • Využívej aktuální materiály (v roce 2015 proběhla změna v testu CAE, proto používej zejména přípravné materiály vydané po tomto roce).
 • Průběžně zkoušej testy z minulých let s časovým intervalem.
 • Založ si poznámkový blok, kam si budeš zapisovat své poznatky ke kterým se můžeš kdykoliv vrátit.
 • Čti články/knihy v angličtině, sleduj anglické filmy a seriály.
 • Pročti si internetové diskuze o této zkoušce (v nich se můžeš dozvědět, co působilo lidem problémy, můžeš v nich najít zajímavé odkazy na materiály).
 • Najdi si anglicky mluvícího kamaráda, nebo někoho, s kým můžeš mluvit anglicky a hlavně odbourat počáteční strach z mluvení.

Osobní zkušenosti se zkouškou CAE

Při svém pobytu v Melbourne, jsem se rozhodla navštěvovat přípravný kurz ke zkoušce Cambridge. Na škole Discover English, stejně tak, jako v mnoha dalších školách, si nemůžete dopředu vybrat, zda chcete navštěvovat kurz FCE, CAE nebo CPE. Musíte splnit úvodní test, na základě kterého budete rozřazeni do vaší úrovňové skupiny.

Původně jsem měla v plánu jít na kurz FCE, výsledky mého testu (k mému překvapení) dosáhly úrovně C1, a tak jsem byla přiřazena do třídy, ve které probíhal přípravný kurz CAE. Trval 3 měsíce.

V průběhu kurzu jsem se mohla rozhodnout, zda chci zkusit závěrečný test. Bez váhání jsem se přihlásila, zaplatila a doufala, že tento závěrečný test splním.

Prvních 14 dní mi připadalo, že se učím víc než na maturitu. Pět hodin výuky ve škole a minimálně dvě hodiny samostudia doma. Neskutečné množství nových slovíček a gramatiky, které jsem se snažila drtit nazpaměť mi způsobovaly bolest hlavy a pocit, že nic neumím. Po čtrnácti dnech hlubokého učení jsem naštěstí změnila svůj přístup.

K učení jsem se snažila přistupovat volněji, všímala jsem si každého malého progresu, který jsem udělala a byla jsem za něj ráda. V průběhu kurzu jsem sledovala anglické seriály Friends a How I Met Your Mother. Občas jsem sledovala i nějaké filmy v televizi. Měla jsem ohromnou radost, když jsem se ve škole naučila něco, co jsem poté slyšela v seriálu a nemusela jsem si hledat překlad. To pro mě bylo velkou motivací a zpětnou vazbou, že to, co dělám, k něčemu je.

Vše, co jsem se naučila, jsem si zapisovala do bloku, kterým jsem si listovala každý den před spaním, abych si ukotvila to, co jsem si do něho zapsala. Se spolužáky jsem občas zašla na kafe, abych odbourala svůj strach z mluvení. O víkendu jsem se snažila psát na určité téma a každé pondělí nesla papíry na hodnocení své učitelce. Ptala jsem se učitelky na cokoliv čemu jsem nerozuměla, protože jsem si tím ušetřila desítky minut vyhledáváním na internetu – a hlavně jsem její vysvětlení pochopila.

Osobně mi také dost pomohli různé youtube kanály, na kterých lidé popisují jednotlivé části testu. Vyhledávejte tato videa v angličtině – nejen, že jich je více, ale také budete procvičovat svou úroveň “listeningu”, který v testu uplatníte. V neposlední řadě doporučuji tuto internetovou stránku, ve které jsou obsaženy veškeré části textu.

Má závěrečná rada je zachovat chladnou hlavu, přeci jen se jedná “jen” zkouška.

CAE certifikát

Výsledky zkoušky CAE

Před vykonáním zkoušky poskytnete danému centru vaše údaje o bydlišti. Na adresu vám bude výsledek zkoušky zaslán ve formě certifikátu (pokud dosáhnete dostatečného bodového hodnocení). Mnohem dříve se však výsledek dozvíte na internetové stránce, ve které si vaše hodnocení naleznete dle vašeho přiděleného zkouškového čísla. O tom budete informováni skrz e-mail. Obvykle se na výsledky testu čeká zhruba jeden měsíc.

Osobně mi přišel e-mail s výsledky po necelém měsíci.Musím říci, že jsem se ho bála otevřít. Věděla jsem, že pokud bych test nesplnila, byla bych smutná. Na druhou stranu jsem věděla, že jsem pro přípravu na  zkoušku CAE udělala všechno, co bylo v mých silách.

Vlna radosti přišla, když jsem zjistila, že test mám. Hranice pro dosažení certifikátu s úrovní C1 je 180 bodů, já dosáhla 184 bodů s hodnocením C. S potěšením jsem si tento úspěch vložila do životopisu a hrdě si certifikát vystavila na zeď.

Nepodceňte přípravu, zajistěte si dostatečný čas a pozitivní myšlení. Držíme vám, případným uchazečům, palce!

5/5 - (2 votes)