Čtyřhranka smrtelná, jiným označením čtyřhranka fleckerová, bývá někdy označována za vůbec nejjedovatějšího tvora naší planety. Její žahnutí způsobí smrt i do pár minut! Kde a kdy se s ní můžete potkat? Jaké nezbytné vybavení byste si měli přibalit do tašky, když se chystáte na pláž? A ve kterém období byste se měli koupání raději úplně zříci?

Největší nebezpečí australských vod, čtyřhranka smrtelná

Úžasný podmořský svět plný roztodivných živočichů, jasných barev, čarokrásných korálů a rostlin. Moře a oceány jsou však domovem i extrémně jedovatých tvorů. Ti vypouštějí jed, pokud se ocitnou v nebezpečí nebo při lovu. Potkat se s nejjedovatějším tvorem bohužel znamená poslední velmi bolestivou vzpomínku na prožitý život. Takto nebezpečný tvor je i čtyřhranka smrtelná. Část zoologů si troufá čtyřhranku smrtelnou označit za nejjedovatějšího tvora na naší planetě.

Je těžké stanovit, který tvor stojí v čele žebříčku nebezpečných zvířat s toxickým jedem. Prvenství může být připsáno tvorovi s největším počtem jedu nebo s jedem nejvíce toxickým, či takovému, po jehož útoku zemřelo nejvíce lidí.

Ať už se rozhodneme nebezpečí jedovatých příslušníků zvířecí říše měřit jakkoliv, jisté je, že čtyřhranka fleckerová (jiný název pro čtyřhranku smrtelnou), bude stát na stupních vítězů. Po jejím žahnutí nastává smrt do několika minut, nejdéle je lidské tělo schopné vzdorovat jednu hodinu.

Co je čtyřhranka smrtelná

Čtyřhranka smrtelná je druh medúzy, která se vyskytuje v tropických australských vodách a narazit na ni můžete během potápění i v oblasti oblíbeného Velkého bariérového útesu. Její čtyřhranná hlava má šest očí, které umožňují medúze vidět všemi směry. Z každé hrany vyrůstají chapadla dlouhé až tři metry.

Při pohybu ve vodě může tedy zabírat plochu v délce až šest metrů! Její hlava je 25 centimetrů velká a tvoří ji z 96 % voda. Smrtelné žahnutí způsobuje nejdříve prudkou bolest a otok. V důsledku upadnutí do šoku může postižený utonout dříve, než je možné poskytnout mu první pomoc. Reaktivní žahavé buňky obsahují kardiotoxiny. Ty vedou k srdečnímu selhání.

Jed čtyřhranky smrtelné:

  • vystačí na usmrcení až šedesáti dospělých osob,
  • za posledních sto padesát let mu podlehlo 5.000 lidí.

Kde hrozí střet s čtyřhrankou fleckerovou

Medúza se vyskytuje v severní oblasti u Cairns. Pobývá ve vodách pět až sedm kilometrů od pobřeží. V období sucha se zdržuje v ústích řek a v období dešťů, tedy od října do května, je vyplavována na pláže v oblasti severně od Whitsunday Islands.

První pomoc při žahnutí čtyřhrankou smrtelnou

Na postižené místo okamžitě nalejte ocet. Pokud jej nemáte u sebe, na všech plážích patří k základnímu vybavení a je dostupný. Po polití octem posypejte postižené místo pudrem a po chvíli sloupněte. Samozřejmě okamžitě volejte 000 a sdělte lékařům, že jde o žahnutí čtyřhrankou smrtelnou.

3.4/5 - (14 votes)