Rádi byste v Austrálii pobyli delší dobu a zároveň si na cestách i něco vydělali. Rozhodli jste se proto požádat o Work and Holiday víza (subclass 462), která vám přesně toto umožňují. Proces podání přihlášky je ale o něco komplikovanější než u víz turistických. Proto jsme se rozhodli projít s vámi celou žádost krok za krokem a odpovědět případné nejasnosti. Pojďme na to.

Součástí tohoto článku jsou i screenshoty z přihlášky (platné v červenci 2023) s vyplněnými údaji. Pro tyto účely jsme vytvořili mladého a nadějného žadatele Marka. Marek žádá o svá první Work and Holiday víza, má dokončené vysokoškolské vzdělání a přihlášku podává z Česka. Tuto situaci považujeme za většinovou, proto jsme ji vybrali jako výchozí. Stále se ale jedná o příklad, který se nemusí shodovat s podmínkami, za kterých přihlášku podáváte vy.

Podívejte se také na video s popisem osobní zkušenosti s žádostí o WH víza.

Před podáním žádosti

Samotná žádost o víza je jen pomyslnou třešničkou na dortu v celém procesu. Ještě než se k ní dostanete, bude potřeba shromáždit veškeré dokumenty a pro ty, kteří tak ještě neučinili, podstoupit test z angličtiny.

Povinné dokumenty

K přihlášce budete muset doložit následující dokumenty:

 • scan cestovního pasu,
 • dokument prokazující vaši úroveň angličtiny (např. certifikát z podstoupeného testu)
 • screenshot vašeho internetového bankovnictví,
 • doklad o vzdělání,
 • pasovou fotografii.

Co není potřeba

Pokud jste se v minulosti snažili zjistit více o tom, jak se na žádost o víza nejlépe připravit, pravděpodobně jste narazili na spoustu protichůdných informací. Pravdou je, že se požadavky ze strany Austrálie mění a hodně s nimi zamával COVID. Pojďme tedy uvést na pravou míru, které dokumenty (už) shánět NEmusíte:

 • rodný list,
 • letter of support od univerzity,
 • letter of support od vlády,
 • trestní rejstřík.

Jak založit IMMI účet

K podání žádosti o jakákoliv víza do Austrálie budete nejprve potřebovat funkční účet na oficiálním webu imigračního. Jeho založení není nijak složité. Stačí vyplnit vaše osobní a kontaktní údaje.

Žádost Work and Holiday víza

Po úspěšném přihlášení do vašeho účtu se vám většinou zobrazí stránka upozorňující na změny a aktualizace (např. navýšení poplatků u některého z víz apod.) Tato upozornění jsou velmi obecná. V praxi se vás tedy většinou netýkají. Do rozhraní svého účtu se dostanete kliknutím na continue ve spodní části stránky.

V horní části menu naleznete tlačítko New application.

Žádost o Work and Holiday víza - screenshot

Po kliknutí se rozbalí následující nabídka.

Pro nás je aktuální poslední možnost, tedy Working Holiday Maker. Následně vybereme Work and Holiday Visa (462).

Přihláška o work and holiday víza - nabídka

Po odsouhlasení podmínek víz se dostanete k samotné žádosti, která se skládá z několika částí. Společně je všechny projdeme a zaměříme se na problematické pasáže.

Osobní údaje

Nejdříve je potřeba uvést odkud a pro jaká víza žádáte. Zároveň vyplňujete i přibližný datum příletu. S jeho přesností si nelamte hlavu, jde skutečně jen o hrubý odhad, který se nemusí shodovat se skutečností.

V poslední otázce se vás ptají, zda máte připravený dopis od vlády podporující vaši přihlášku. Žádnou paniku, občané ČR tento dopis nepotřebují, s klidem tedy zaklikněte políčko No.

Přihláška o work and holiday víza - screenshot

S dalším krokem budete vyplňovat informace o vašem cestovním pasu. Zde pravděpodobně nenarazíte na žádný problém. Veškeré údaje zadávejte bez diakritiky.

Do kolonky Place of issue/issuing authority zadejte údaje ve stejném znění jako jsou uvedeny ve vašem cestovním pasu.

Přihláška o work and holiday víza - screenshot

Po kliknutí na tlačítko pokračovat se vám zobrazí přehled právě zadaných informací, které je potřeba potvrdit. Tato obrazovka na vás během přihlášky vyskočí ještě několikrát, díky čemuž můžete opravdu důkladně zkontrolovat všechny zadávané údaje.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Kontaktní údaje

Další část dotazníku se týká vašeho bydliště, respektive trvalého pobytu. Pokud jste v zahraničí, ale trvalý pobyt máte stále v Česku, vyplňte českou adresu, a to i tehdy, když chcete případnou poštu dostávat jinam. Pro zadání rozdílné kontaktní adresy zaklikněte No u otázky na vaši doručovací adresu.

Ačkoliv je nutné adresu uvést, v praxi probíhá naprostá většina komunikace s australskými úřady pomocí e-mailu.

Na této stránce se vás přihláška také ptá na nejbližší pobočku australské vládní kanceláře. Pokud stejně jako Marek žádáte z ČR, nejbližší kancelář se nachází v Berlíně. V opačném případě můžete vybrat pobočku z nabídky.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Následující sekce se týká kontaktních údajů. Telefonní číslo je potřeba vyplnit ve stejné formě jako na obrázku, jelikož + nepatří mezi podporované znaky.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Vzdělání a zaměstnání

Dále budeme zadávat informace týkající se vzdělání. V kolonce Qualification se vám zobrazí nabídka se spoustou možností. Výběr se může zdát komplikovaný, protože některé obory či formy českého vzdělávání nejsou snadno přenositelné do zahraničních systémů.

Není ale třeba se s výběrem přespříliš stresovat. I pokud byste nevybrali 100% správnou možnost, není to důvod k zamítnutí víz. Maximálně vás imigrační požádá o opravu. Pro studenty VOŠ doporučujeme vybrat možnost Other (z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že tato možnost v minulosti bez potíží prošla).

Do kolonky Course name zadejte celý název studijního oboru. V poslední otázce uvádíte, zda máte studium dokončené (Graduated) nebo stále probíhá. Podmínkou pro získání Work and Holiday víz jsou alespoň 2 roky studia na VŠ nebo úspěšně ukončené studium na VOŠ.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Po vyplnění těchto údajů se vám opět objeví potvrzovací obrazovka. Pro pokračování stačí kliknout na tlačítko Next.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Následně se dotazník zeptá na vaše obvyklé zaměstnání a obor, ve kterém pracujete. Pokud jste aktuálně nezaměstnaní, můžete uvést informace o vaší poslední pracovní pozici. Na získání víz to nemá žádný zásadní vliv.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Úroveň anglického jazyka

Podmínkou pro získání WH víz je dostatečná úroveň angličtiny. A protože Česko nepatří mezi země, kde je angličtina úředním jazykem, musíte svou schopnost prokázat. Pro většinu českých žadatelů bude pravděpodobně nejjednodušším způsobem podstoupení testu z angličtiny u jedné z nabízených společností. Těmi jsou:

 • IELTS,
 • TOEFL,
 • PTE,
 • Cambridge Advance Test.

Bohužel vám nebude stačit maturita z angličtina a dokonce ani státnice, pokud veškeré studium neprobíhalo v anglickém jazyce.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

V druhé části pak vyplňujete údaje o vámi splněné zkoušce. Abyste víza získali, musíte dosáhnout určitého skóre. To je pro každý test specificky stanoveno:

Žádost o work and holiday víza - přehled skore

Prohlášení

Tak a to nejtěžší máme za sebou. Následující úsek přihlášky už je více méně jen o zaškrtávání.

Nejprve se setkáváme s otázkami zjišťujícími, zda máte v úmyslu během vašeho pobytu přijít do kontaktu se sociálními službami či školstvím (včetně studia).

Pokud už žijete nějakou dobu v zahraničí, pozor na první otázku, která zjišťuje, zda žadatel žil v posledních 5 letech mimo svou zemi po více než 3 po sobě jdoucí měsíce.

Poslední část se týká zdravotního stavu žadatele.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Pokud nemíváte potíže se zákonem, následující pasáž pro vás nebude složitá. Zjišťuje totiž vaši minulost z hlediska kriminality.

Žádost o work and holiday víza - screenshot

Poslední dvě stránky dotazníku jsou čistě formální. Dotazují se, zda žadatel souhlasí s podmínkami víz a zda se zavazuje dodržovat určená pravidla. Pro úspěšné pokračování je tedy nutné ve všech otázkách vybrat možnost Yes.

Žádost o work and holiday víza - screenshot Žádost o work and holiday víza - screenshot

Přílohy k žádosti WH

Po vyplnění veškerých údajů na vás čeká poslední část, a tou je přiložení všech požadovaných dokumentů. Pojďme se na tento proces podívat blíže.

Scan cestovního pasu

Do přihlášky je potřeba nahrát barevný scan stránky cestovního pasu s vašimi údaji. Svůj pas dnes zvládnete naskenovat i pomocí mobilního telefonu.

Diplom ze studií

V rámci vyžadovaných dokumentů budete muset přiložit i důkaz o úrovni vašeho vzdělání. Pokud ještě nemáte studium ukončené, kontaktujte studijní oddělení s žádostí o vydání dokumentu potvrzujícího, že jste zdárně vystudovali dva roky. Tato listina samozřejmě musí být v angličtině.

Jazykový certifikát

Jak už jsme zmiňovali výše, pro úspěšné získání víz budete muset prokázat dostatečnou jazykovou vybavenost. Další přikládanou listinou je tedy certifikát o absolvování některého z oficiálních testů. Pozor, test nesmí být absolvován déle než 12 měsíců před podáním přihlášky.

Doklad o výši financí

K prokázání dostatku finančních prostředků vám postačí screenshot vašeho internetového bankovnictví, na kterém bude viditelné vaše jméno a aktuální zůstatek. Požadované minimum je AU$5000, tedy zhruba 72 000 Kč + prostředky na letenku/y, pokud ještě nebyla zakoupena. V opačném případě nahrajte i screenshot letenky.

Pasová fotografie

Poslední požadovanou přílohou je vaše aktuální pasová fotografie. Jestliže žádnou takovou nemáte k dispozici, stejně dobře poslouží i obyčejné selfie proti bílé stěně.

Překládat či nepřekládat

Podle oficiálních instrukcí by veškeré dokumenty, které nejsou anglicky, měly být přeložené. V praxi se u většiny z vás bude pravděpodobně jednat o diplom. O překlad můžete požádat některou z akreditovaných překladatelských agentur.

Známe však hned několik případů (včetně vlastní zkušenosti), kdy žadatel nahrál diplom v originále (tedy v češtině) a víza bez potíží získal. Ačkoliv toto samozřejmě nelze považovat za oficiální radu, můžete zkusit své štěstí a ušetřit tak peníze a čas. V nejhorším případě vás imigrační požádá o nápravu.

Postup po odeslání žádosti

Odeslali jste žádost ke schválení? Gratulujeme! Co se ale bude dít dál?

V první řadě musíte uhradit poplatek, který aktuálně činí AU$635.

Vaše žádost pak bude posouzena a budou-li v ní nalezeny nějaké nedostatky, dostanete e-mail s instrukcemi, co je potřeba doplnit či opravit.

Je také možné, že budete požádáni o podstoupení zdravotní prohlídky či o dodání biometrických údajů (otisků prstů). Většinou se nedá dopředu moc určit, zda se vás tyto povinnosti budou týkat či nikoliv. Pokud ano, dostanete od imigračního veškeré informace.

Pak už nezbývá než jen čekat. Informaci o úspěšném získání víz obdržíte e-mailem. Na webu imigračního také můžete najít, jak dlouho průměrně vyřizování žádostí zabere.

Přihláška Work and holiday víza - screenshot
Toto je ten e-mail na který čekáte. Potvrzení, že vám víza byla udělena.

A protože není čas ztrácet čas, můžete si mezitím přečíst náš článek o tom, jak se připravit na odlet do Austrálie či jak sehnat letenku.

Work and holiday víza 462 - Podání přihlášky krok za krokem

Autor: Michaela Doležalová

Líbil se Ti článek?