Svatba na pláži je něco, na co se jen tak nezapomenete. Svatební obřad probíhající za zvuku šumějících vln, romantický západ slunce a příjemný mořský vánek je něco, co u nás nezažijete. Jak probíhá svatba v Austrálii?

Svatba v zahraničí s cizincem

Možná je právě Austrálie místem, kde narazíte na svou životní lásku. Pokud vaše láska přeroste až v plánování sňatku, budete se jistě zajímat o to, co vše udělat proto, abyste svůj plnohodnotný sňatek mohli u protinožců uzavřít.

Svatba v zahraničí je běh na dlouhou trať. Celý proces vyřizování si můžete zařídit sami nebo s pomocí svatebních agentur. Svatba na klíč vám ušetří velké množství času a zbaví vás možných stresových situací. Finanční náklady záleží na jednotlivých agenturách.

Předsvatební dokumenty

Potřebné dokumenty se liší v závislosti na tom, odkud pochází váš partner. Může se také stát, že země, ze které pochází vaše polovička a tím pádem země, ve které se chcete brát, usnadní vaše zařizování. V každém případě budete potřebovat kopii rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

 • Kopie rodného listu: Kopie vám bude vydána na základě předložení originálního rodného listu, platného pasu či občanského průkazu a zaplacení 100 Kč.
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: K vystavení dokumentu budete potřebovat platný pas nebo občanský průkaz, vyplněný formulář a zaplatíte poplatek ve výši 500 Kč.

Pokud překládáte zahraničním orgánům dokument vydaný českými úřady, budete potřebovat vyšší ověření.

 • Apostilace: Apostilací rozumíme připojení ověřovací doložky. Jedná se o potvrzení pravosti orgánem státu, který listinu vydal. V České republice se jedná o ministerstvo spravedlnosti, nebo ministerstvo zahraničních věcí. S oběma výše uvedenými dokumenty se vydáte do kanceláře, která je nadřazená vaší matrikulaci. Tam vám pravost dokumentu potvrdí razítkem. Potvrzení pravosti by mělo být zdarma. S dokumenty se poté vydáte na Ministerstvo zahraničních věcí sídlící v Praze. K potvrzení pravosti budete potřebovat dvě stokorunové kolkové známky, které zakoupíte na poště. Poté si budete muset nechat přeložit dokumenty do jazyka země, ve které se budete brát. Překlad dokumentů nechte až na samotný závěr vašeho vyřizování. Složitější proces vyššího ověření je nazývané jako superlegalizace.

V některých zemích po vás mohou vyžadovat také dokument prokazující vaši víru, rozsudek o soudu rozvodu či úmrtní list vaší ženy či manžela.

Uvedené dokumenty získáte na matrice v místě vašeho trvalého bydliště. V dané matrice by vám měli poradit se všemi informacemi týkající se dokumentů a následného postupu vyřízení. Zvláštní matrika Brno je jediným místem v České republice, které ověřuje mezinárodní sňatky a zodpovídá vaše případné detailní dotazy.

Pokud se nacházíte v zahraničí a budete se chystat to Čech, doporučujeme se v předstihu telefonicky či e-mailem spojit s potřebnými úřady. Většinou se vystavení těchto dokumentů zvládne během pár minut, ale najdou se i výjimky. S vyřizováním nezačínejte ve velkém předstihu – obě výše zmíněné listiny nesmí být v den sňatku starší než šest měsíců. 

svatební prstýnky

Posvatební dokumenty

Vy, jako občan České republiky, se budete muset po obřadu vypořádat s další várkou administrativy. Pro uznání vašeho sňatku budete muset opět navštívit úřady. Po obdržení oddacích listů budete muset vstoupit do procesu vyššího ověření. 

Na českém zastupitelském úřadě vám poradí, jaké úřady navštívit a v jakém pořadí. Tam vám také sdělí, zda zajišťují překlad dokumentů do češtiny, nebo zda si dané dokumenty budete muset nechat přeložit. Po tomto kroku je osobně vy, nebo někdo s vaší plnou mocí, odevzdáte na matrice v České republice. Na matrice odevzdáte také další dokumenty:

 • Rodné listy
 • Občanské průkazy či platné pasy
 • Vyplněný formulář o uzavření manželství (včetně údajů o svědcích a podpisu vašeho manžela či manželky)
 • Notářsky ověřenou a do češtiny přeloženou kopii vašeho oddacího listu

Český oddací list by měl být zhotoven zdarma. Po jeho vyřízení vám dojde na adresu trvalého bydliště, na adresu matriky nebo na český zastupitelský úřad v zahraničí. Vyřízení by mělo proběhnout do 30 dnů. Délka vyřízení je však velmi individuální a může trvat mnohem déle. Jakmile budete mít český oddací list, máte vyhráno a můžete si plno užívat vaše manželství.

svatba na pláži

Svatba Čechů v zahraničí

Vysněná svatba u moře může probíhat oficiálně nebo neoficiálně. Oficiální cestou postupujte stejně jako v předchozím postupu s tím rozdílem, že budete veškeré dokumenty vyřizovat oba dva. V zahraničí se můžete vzít i neoficiální cestou. To znamená, že si uspořádáte pouze symbolickou svatbu a poté se vezmete oficiálně v Čechách. Svatební cesta v zahraničí je další variantou toho, jak si užít společenský novomanželský čas.

Zajímavá místa pro vaši svatbu

 • Svatba v Austrálii
 • Svatba na Bali – v současné době velmi oblíbené
 • Svatba na Novém Zélandu
 • Svatba na Kubě
 • Svatba v Dominikánské republice
 • Svatba na Hawaii
 • Svatba v Senegalu
 • Svatba v Itálii
 • Svatba v Řecku
 • Svatba na Maltě
 • Svatba v Maďarsku

V průběhu celého procesu se nebojte ptát. Nejvíce vám pomohou a poradí lidé, kteří mají podobnou zkušenost. Pokud o nikom takovým nevíte, zkuste facebookové skupiny. Obvolejte české i zahraniční úřady a nechte si vše podrobně vysvětlit. O radu můžete zkusit zažádat také tamní ministerstvo.

Líbil se Ti článek?