Work and Holiday vízum do Austrálie (subclass 462)

Poprvé se otevírá možnost pro Čechy získat Work and Holiday vízum do Austrálie. Program umožňuje Čechům od 18 do 30 let cestovat na pracovní dovolenou v délce až 12 měsíců (tj. pracovat a cestovat). Kvóta pro Českou republiku, tedy počet volných míst byl stanoven na 500 účastníků ročně.

Kvóta pro víza Work and Holiday se otevírá 1. března 2018. Několikaleté jednání mezi českou a australskou vládou mělo úspěšný závěr 19. října 2017, kdy bylo podepsané Memorandum o porozumění mezi ČR a Austrálií o Pilotním programu práce a dovolené pro mládež.  9. února 2018 pak Ministerstvo zahraničních věcí ČR informovalo na svých webových stránkách o konkrétním datu 1. března 2018 pro zahájení programu (tj. otevření kvóty pro Work and Holiday víza).

Co to pro vás znamená?

1. března 2018 můžete za splnění níže uvedených podmínek žádat o Work and Holiday víza – roční pobyt v Austrálii s pracovním povolením.

Všechny níže uvedené informace jsem se snažil sepsat korektně a srozumitelně. Vycházel jsem z oficiálních zdrojů či vládních zdrojů, které mají většinou doporučující charakter. Pokud to bylo možné, snažil jsem se uvést i přímý odkaz, abyste si mohli informace snadno ověřit, případně mít nejaktuálnější informace o stavu. Webové stránky JakDoAustralie.cz nejsou oficiálním zdrojem. Provozuje je Martin Rosulek s pečlivostí a touhou pomoci dalším cestovatelům objevovat svět. Avšak i tak mohou být na webu nepřesnosti a informace nemusí být správné. Prosím pečlivě čtěte informace z oficiálních stránek.

Oficiální označení Work and Holiday víz je subclass 462. Pokud v článku použijeme pouze Work and Holiday, jedná se však vždy o subclass 462.

Co umožňuje program Work and Holiday?

S Work and Holiday vízem můžete pobývat v Austrálii v délce maximálně 12 měsíců. Lhůta začíná běžet vstupem na australské území. Během pobytu můžete vycestovat z Austrálie a vrátit se zpět. Dvanáct měsíců ale plyne bez ohledu, zda je trávíte v Austrálii či mimo.

Můžete legálně pracovat v Austrálii po celou dobu trvání víza Work and Holiday. Máte možnost pracovat na plný úvazek. Maximálně smíte pracovat 6 měsíců u jednoho zaměstavatele. Nejste omezeni v samotné činnosti práce. Práce v Austrálii by však měla být dočasná, protože hlavním cílem programu Work and Holiday je cestování a nikoli práce.

S Work and Holiday vízy můžete také studovat, avšak maximálně jen 4 měsíce, resp. 17 týdnů.

Držitelé Work and Holiday víza subclass 465 si mohou toto vízum prodloužit pouze jednou. Podmínkou pro takové prodloužní je práce na farmě, v zemědělství či chovatelství ryb anebo práce na severu Austrálie v turismu či pohostinství, a to minimálně 3 měsíce (88 dní). Následně můžete podat žádost o druhá Work and Holiday víza. Maximální délka těchto víz je tak 24 měsíců (za splnění určitých předpokladů). Následné prodloužení není již možné.

Work and Holiday vízum není Working holiday vízum

Pozor, nezaměňujte program Work and Holiday s programem Working Holiday. V současné době nejsou Working Holiday víza dostupné pro občany České republiky ani Slovenské republiky. Víza Work and Holiday se pro občany České republiky otevírají 1. března 2018 a o tomto typu víza je tato konkrétní stránka.

Kvóta pro Work and Holiday víza subclass 462

Kvóta byla stanovena pro Českou republika na 500 míst ročně.

Kvóta pro Work and Holiday víza bude otevřena 1. března 2018.

Počet aktuálně dostupných míst a případné vyčerpání kvóty lze sledovat na oficiálních stránkách zde. V porovnání s ostatními evropskými státy jsme získali větší počet míst (např. Rakousko pouze 200 míst, Slovensko 200 míst). Pro zajímavost jen Španělsko obdrželo 1500 míst.

Výběr uchazečů bude probíhat na základě „first come, first serve“, tedy prvních 500 uchazečů, kteří budou mít žádost o Work and Holiday víza v pořádku, získají víza. Ostatní žádosti nebude imigrační dále zpracovávat.

Přihlášky jsou posuzovány individuálně. Není přihlíženo na manželství, partnerství ani na skupinové odesílání příhlášek.

Podmínky pro Work and Holiday víza do Austrálie pro české uchazeče

 1. Být občanem České republiky.
 2. Věk v době podání žádosti mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně.
 3. Mít platný cestovní pas.
 4. Mít dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců svého pobytu v Austrálii.
 5. Mít zpáteční letenku anebo dostatečné finanční prostředky k jejímu zakoupení.
 6. Zaplatit poplatek za vízovou žádost.
 7. Předložit doklad o zdravotním pojištění.
 8. Splňovat zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území.
 9. Dosud se uchazeč neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené.
 10. Ovládat angličtinu na funkční úrovni.
 11. Úspěšné dokončení alespoň dvou let terciálního vzdělávání (tj. vysokoškolské, vyšší odborné vč. konzervatoří).
 12. Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla terciální vzdělávání (šablona ke stažení zde).

Zdroj: mzv.cz a HomeAffairs.com.au

Žádost o Work and Holiday vízum do Austrálie

Na oficiálních stránkách si přečtěte, jaké všechny dokumenty byste měli v žádosti o Work and Holiday víza odeslat. Přehled jsem se snažil zredukovat na nutné minimum, které by mělo platit pro každého uchazeče z České republiky.

1. Platný cestovní pas

Přiložte kopie stránek vašeho platného cestovního pasu, kde se nachází vaše fotografie, osobní údaje a údaje o vydání a expiraci cestovního pasu.

2. Kopii identifikačního průkazu

Přiložte kopii platného občanského průkazu.

3. Vyplněný formulář Form 1208

Form 1208 – Application for a Work and Holiday visa (dostupný z oficiálního zdroje)

4. Dvě pasové fotografie

Žádost by také měla obsahovat vaše dvě pasové fotografie v rozměru 45 mm x 35 mm. Fotografie by měly být tzv. pasové, tj. obličej s rameny. Pozadí by mělo být jednobarevné. Na zadní stranu fotografií napište své jméno.

5. Prokázat dostatečné finanční prostředky

Za dostatečné finanční prostředky se považuje částka přibližně 5000 AUD (cca 80 500 Kč, viz XE Currency Convertor). Tyto prostředky je vhodné mít na běžném účtu (nikoli spořícím), neboť ten reflektuje disponibilní prostředky. Pokud se nejedná o bankovní účet vedený na vaše jméno, je třeba abyste měli k danému účtu alespoň disponibilní práva.

V případě že nemáte zakoupenou zpáteční letenku, je třeba dokázat navýšené finanční prostředky. O konkrétní částce oficiální zdroje nehovoří, doporučujeme však počítat s částkou přibližně 750 – 1000 AUD.

Vyžádejte si od své banky (často lze přímo z internetového bankovnictví) Potvrzení o zůstatku na běžném účtu v anglickém jazyce v PDF a tento dokument přiložte do žádosti.

6. Ovládání angličtiny na funkční úrovni

Čeští občané musí ve většině případů doložit certifikát z angličtiny (např. IELTS minimální scóre 4,5 získané maximálně 12 měsíců před odesláním vízové žádosti). Všechny možnosti, jak doložit ovládání angličtiny na funkční úrovni najdete na oficiálních stránkách HomeAffairs: How can I prove I have unctional English.

7. Doložení vzdělání

Uchazeč o Work and Holiday víza musí doložit, že je držitelem vysokoškolského titulu anebo studentem vysoké školy, vyšší odborné školy či konzervatoře (tj. terciální vzdělávání), a to minimálně s vystudovanými 2 roky.

8. Zaplatit vízový poplatek

Vízový poplatek za žádost o Work and Holiday vízum činí 440 AUD (ověřte aktuální výši zde). Současně počítejte s následujícími poplatky za platbu online:

 • Visa and MasterCard: 0.98%
 • American Express and JCB: 1.4%
 • Diners Club International: 1.99%
 • ChinaUnion Pay: 1.90%
 • PayPal: 1.00%

Ověřte si, zda vaše platební karta má povolené platby do zahraničí a zda nemáte nastavené malé limity pro platby. V případě, že platba nebude být moci realizována, vaše vízová žádost může být následně považována za neplatnou. Vízová žádost, která je podána, avšak není realizován vízový poplatek, negarantuje uchazeči místo v kvótě.

V praxi probíhá placení vízové žádosti tak, že v samotné žádosti uvedete číslo platební karty, vízový poplatek bude následně stržen.

Doklad o zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění by mělo být v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie – tj. mělo by pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky. Toto si předem ověřte před uzavření pojistné smlouvy. Srovnejte nabídku zdravotního pojištění od AXA s 50% slevou.

V případě, že odjíždíte z České republiky na více jak 6 měsíců, doporučujeme se odhlásit od české zdravotní pojišťovny.

Doklad o zdravotním pojištění budete pravděpodobně předkládat až na imigračním oddělení při vstupu do Austrálie.

Pozor, všechny dokumenty v žádosti musí být v anglickém jazyce anebo přeloženy a doloženy s originálem

Dokumenty, které odesílate spolu s vízovou žádostí musí být v anglickém jazyce. V případě, že se jedná o dokument v jiném jazyce, je nutné jej přeložit. Dle oficiálního vyjádření není nutné provádět certifikované překlady (tj. např. notářsky ověřené), nicméně překlad musí být přesný.

„Any document in a language other than English should be accompanied by an English translation. Please note that the translation does not have to be certified, however it does need to be accurate.  This approach will assist in processing applications expeditiously.“

To však neznamená, že si překlad uděláte sami. Překlad do anglického jazyka musí být proveden akreditovaným překladatelem. Součástí dokumentu pak musí být také jméno, adresa, telefonní číslo a úroveň kvalifikace překladatele.

„Translations provided by non-NAATI accredited translators outside Australia should be endorsed by the translator with their full name, address, telephone number, and details of their qualifications and experience in the language being translated.“

Oficiální zdroj germany.embassy.gov.au

V případě, že dokládáte dokument, který je v jiném než anglickém jazyce, je nutné doložit originál (např. v českém jazyce) a současně přeloženou verzi. Nedoložení originálu a překladu může být úředníky považováno jako kdybyste tento dokument v žádosti vůbec nedoložili.

Jak a kam žádost o Work and Holiday víza odeslat?

Žádost o Work and Holiday vízum se odesílají poštou na adresu Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Žádosti budou přijímané od 1. března 2018.

Žádosti doporučujeme odesílat poštou doporučeně (můžete trackovat, sledovat pohyb zásilky). Ideálně doporučujeme, aby žádost dorazila 1. března 2018.

Pozor, žádosti, které dorazí před 1. březnem 2018 budou považovány za neplatné a nebudou úředníky dále zpracovávány. Vaše žádost o Work and Holiday vízum do Austrálie musí dorazit na ambasádu nejdříve 1. března 2018 (a kdykoli později)!

Žádost odešlete na:

Australian Embassy
Visa Office
Wallstrasse 76-79
D-10179 Berlin, GERMANY

Tuto adresu si pro jistotu ověřte na oficiálních stránkách, zda nebyla změněna.

Oficiální kanál pro vaše dotazy

V případě, že máte dotazy, ať už před podání vízové žádosti, tak po podání, oficiální kanál pro podporu najdete na Europe Service Centre. Zde dohledáte i telefonní čísla. Rozhovor však neprobíhá v českém jazyce, ale anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky, dle vašich preferencí.

Dříve než se budete e-mailově nebo telefonicky obracet na podporu, doporučuji přečíst pečlivě FAQ – Nejčastější dotazy a odpovědi.

Pilotní program Work and Holiday 2018 a 2019

Češi budou moc využít Work and Holiday víza do Austrálie v rámci výše uvedených podmínek Pilotního programu po dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování rozhodnou, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené (Work and Holiday subclass 462) prodloužen.

Jinými slovy můžeme očekávat, že výše uvedené podmínky pro Work and Holiday víza do Austrálie pro občany České republiky budou platit pro žádosti v roce 2018 a 2019. Následně mohou (ale nemusí) být změněny.

Novinky v programu Work and Holiday

Zájemcům posíláme tipy, rady, doporučení a zkušenosti s procesem žádosti o víza Work and Holiday do Austrálie. Přihlaste se také, neunikne vám žádná novinka. Získejte informační náskok!

E-mail Ti posílá Martin. Stejně jako Ty, nemá rád spam a ani neposílá ho. Vždy máš možnost se odhlásit z doběru e-mailů.

Work and Holiday vízum do Austrálie (subclass 462)
Hodnocení: 4.4 (88%) Celkem hlasů: 5