Novodobá historie nebyla k původním australským kmenům vůbec přívětivá. Jaký byl jejich příběh a jak žijí Austrálci, známí spíše jako Aboridžinci dnes? Původní obyvatelé Austrálie  žijí na kontinentu dodnes, jejich životy se však s příchodem moderní civilizace dosti změnila.

Historie původních obyvatel Austrálie

Původní obyvatelstvo Austrálie je spojováno s jihovýchodní Asií. Předpokládá se, že přešli přes Malajsii a Novou Guineu. Hladiny oceánů byly o sto padesát metrů níže a obyvatelé zřejmě hledali příznivější podmínky pro život. Propojení zmíněných oblastí v pevninu dokládá i výskyt psa dinga. Historie domorodců sahá až do doby před šedesáti tisíci lety.

Období prvního osídlení se odhaduje podle nejstaršího nálezu u jezera Mungo. Po prozkoumání kostry muže jí bylo přiřknuto právě stáří 60 tis let.

Nemůžeme však s jistotou tvrdit, že kontinent nemohli domorodci obývat již dříve. Možná jejich příchod sahá ještě hlouběji do historie.

Původní obyvatelé Austrálie byli především kočovným národem a po kontinentu se stěhovali vždy tam, kde byl dostatek zvěře a zralých plodů. S Aboridžinci se pojí i nejstarší památky skalního umění na světě. Ty byly objeveny v jeskyních na Nullarborské plošině a jsou staré 20 tis let.

Tělesné znaky Austrálců:

Austrálci, původní domorodé kmeny, se vyznačují specifickými tělesnými rysy:

 • černá barva kůže, černé vlnité vlasy,
 • široký nos a velké zuby,
 • dlouhá hlava,
 • prognatismus.

Život původních obyvatel Austrálie

Domorodci kočovali v malých skupinkách a vyhrazovali si kmenová území. Původní kmeny mezi sebou často válčily. Počty původních obyvatel mohly dosahovat jednoho milionu.

Stopy jejich osídlení je možné najít po celém kontinentu s výjimkou nehostinné pouštní oblasti ve vnitrozemí. Aboriginci bydleli v přístřešků z bláta, kůry a větví.

Mezi původními obyvateli Austrálie bylo možné rozlišit až pět set kmenů.

Australské kmeny hovořily vždy jiným jazykem. Jazyky však mají společný základ a jedná se jen o formu nářečí, které však příslušník z jiného etnika nemůže rozumět. Bylo zaznamenáno až dvě stě různých nářečí.

Jídelníček původních obyvatel Austrálie

 • semena a plody,
 • klokani,
 • larvy,
 • červy,
 • brouci,
 • ještěrky,
 • želvy.

Pokud dnes potkáte v buši příslušníka domorodého kmene, jeho obědové menu bude mít podobnou skladbu.

Znáte nejstarší dechový nástroj na Zemi? Je to didgeridoo z bambusového dřeva, do kterého se pustili termiti. Za nejstarší dechový nástroj vděčíme Austrálcům!

Austrálie po příjezdu kapitána J. Cooka

Země je liduprázdná. Tak zněla zpráva kapitána J. Cooka po připlutí na ostrov.

Domorodci představovaly překážku pro nové osídlení kontinentu bílými přistěhovalci. Nebyli považováni za lidi. Noví osadníci je systematicky zabíjeli s tím, že je ohrožují. Neměli právo na půdu a na život v blízkosti nových přistěhovalců. Na začátku dvacátého století jejich počet klesl na 70 tisíc.

Aboriginci byli jako původní obyvatelé Austrálie uznáni parlamentem až v roce 2013.

Kresby a umění Aboridžinců

Tisíce let staré kresby, kterými jsou vyzdobeny skály a jeskyně, nalezneme na mnoha místech. V malbách a rytinách skalního umění bývá zachycen běžný den domorodců s jeho povinnostmi nebo různé náboženské rituály.

Zajímavé je i použití barev, které má svou symboliku. Například červená barva představuje lásku nebo radost, zatímco bílá barva starost a bolest. Posvátným místem je Uluru, kresby si můžete prohlédnout v národním parku Kata Tjuta. Dalšími významnými lokalitami jsou Arnhemská země, Hawkesbury, Melvillův a Bathursttův ostrov.

Posvátné Snění

Rituály domorodé kultury, umění i písně, to vše se opírá o duchovní rozměr života Aboriginců. Snění je doba na počátku času. Kdy vše bylo ploché a neexistoval život. Není to náboženství v pravém slova smyslu, snění dodává energii, která přinese déšť, regeneruje rostliny, zvířata i lidi. Do snění se domorodci ponoří prostřednictvím nejrůznějších rituálů a obřadů.

Tušíte, kdo vynalezl bumerang? Ano, Aboriginci!

Aboriginci dnes

Domorodé obyvatelstvo dnes čítá asi dvě procenta australské populace. Tvoří sociálně nejslabší část. Jejich příjmy jsou mnohem nižší a potýkají se nejen s nezaměstnaností a negramotností, ale také s alkoholem, drogami a domácím násilím.

Většinová populace má na původní obyvatelstvo rozporuplné názory. Vyrovnávají se k historickou křivdou vůči domorodcům, ale zároveň nesouhlasí s řadou výhod, které australská vláda původním obyvatelům poskytuje.

Austrálci (Aboriginci) mají nárok na bezúročné půjčky, vysoké sociální dávky, bezplatné školství, zdravotní péči zdarma, a dokonce mohou získat nemovitost od státu. Napětí je patrné zejména mezi domorodým obyvatelstvem, které žije dnes ve městech v komunitách a obyvateli žijící v blízkosti těchto komunit. Do těchto oblastí se dokonce distribuuje speciální benzín. V čerpacích stanicích poblíž komunit je směs, kterou není možné čichat.

3.3/5 - (3 votes)