Potřebujete vyřídit víza do Austrálie, ale nevíte, kde podat žádost? Je australská ambasáda tím správným místem pro občany ČR? Přestože v Praze sídlí Honorární konzulát Australského společenství, vaše kroky tam pravděpodobně nepovedou. Česká víza měla ještě donedávna na starosti australská ambasáda ve Vídni, respektive její imigrační oddělení. To však bylo v červenci  roku 2018 zrušeno. Kde tedy víza řešit a je vůbec třeba mít přímý kontakt s australskou ambasádou nebo jiným úřadem?

Australský konzulát v ČR

Zastupitelský úřad Austrálie v ČR sídlící v Praze poskytuje především pasové a notářské služby, a to pro australské občany v ČR. Honorární konzul Australského společenství a zároveň prezident Asociace honorárních konzulů v ČR je Petr Vodvářka. Konzulát sídlí na Praze 1, konkrétně na adrese Klimentská 1207/10.

Úřední hodiny:

Pondělí, úterý, čtvrtek: 9:00 – 12:00

Středa: 9:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00

Konzulát na svých stránkách jasně uvádí, že není oprávněn vyřizovat víza do Austrálie, ani provádět jakékoliv konzultace ohledně této problematiky.

Co se týče diplomatického zastoupení Australského společenství pro Českou republiku, to má na starosti Velvyslanectví Australského společenství ve Varšavě.

Kde je tedy možné řešit víza a vízové konzultace pro české občany?

Žádosti o víza probíhají hlavně online

Vyřizování víz pro občany ČR je momentálně relativně jednoduché. Kontaktním pracovištěm byla ještě do roku 2018 Australská ambasáda ve Vídni, její imigrační oddělení pro občany České republiky však bylo zrušeno.

To zjednodušilo celý proces, protože je možné žádat o vízum elektronicky. V některých případech je ale třeba zasílat žádost v listinné podobě. Pro tyto účely momentálně slouží Australská ambasáda v Berlíně, jejíž adresa je následující:

Australian Embassy Berlin
Visa Office
Wallstrasse 76-79
D-10179 Berlin, Germany

Kdy tedy stačí elektronické podání víz a kdy přichází na řadu podávání víz v listinné podobě u nejčastějších typů žádostí?

Turistické vízum

Turistické vízum do Austrálie se dělí na dva typy:

  • eVisitor vízum 651
  • Vízum 600

První jmenované vízum je určeno pro krátkodobé turistické cesty maximálně na 3 měsíce pobytu. Vízum má platnost po dobu 12 měsíců s tím, že lze za tu dobu vstoupit do země vícekrát.

Žádost o eVisitor vízum se podává výhradně elektronicky přes oficiální stránky australského ministerstva vnitra. Poplatek za podání tohoto typu víza je nulový.

Vízum 600 je určeno pro dlouhodobější turistické výjezdy, a to na dobu 6,9 nebo 12 měsíců. V rámci tohoto víza lze také v Austrálii studovat po dobu maximálně 3 měsíců.

I v tomto případě probíhá žádost online elektronicky, vyřízení však trvá déle a je zapotřebí více dokumentů. Žádost je zpoplatněna, cena se odvíjí dle délky pobytu (zhruba od 140 AUD do 1020 AUD).

Studentské vízum

I o studentské vízum lze zažádat online. Podmínkou k jeho získání je doklad o přijetí ke studiu a doklad o zaplacení školného. Poplatek za vyřízení tohoto typu víza je 560 AUD.

Tato víza se udělují pro studijní pobyty delší než tři měsíce, je třeba doložit také dostatečnou znalost angličtiny, dobrý zdravotní stav a dostatek financí pro pobyt.

Work and Holiday vízum

Work and Holiday vízum do Austrálie je pro Čechy relativní novinkou, poprvé bylo otevřeno teprve v březnu roku 2018. Program Work and Holiday je určen pro cesty na maximálně 12 měsíců s tím, že lze pracovat u jednoho zaměstnavatele až po dobu 6 měsíců.

Jak a kde podat žádost o vízum pro Work and Holiday? V tomto případě přichází na řadu Berlín.

Žádost musí být poslána v listinné podobě na výše uvedenou adresu Australské ambasády v Berlíně. Poplatek za žádost činí 440 AUD.

Elektronické podání je velkým zjednodušením

Prostřednictvím online podání dnes lze vyřídit většinu typů víz a australská ambasáda tak jde v tomto ohledu stranou. Nejrychlejší vyřízení lze očekávat v případě eVisitor víza, tam se jedná o schválení do několika hodin, maximálně do 10 dní. Schvalování ostatních typů žádostí však může probíhat déle, počítejte tak s časovým předstihem.

Líbil se Ti článek?